Samen, van mens tot mens...

Deze praktijk heb ik opgericht vanuit mijn diepe fascinatie voor de levensloop van mensen in al zijn facetten. Het is mijn overtuiging dat “lijden” nu eenmaal een onafscheidelijk deel is van ons “mens-zijn”. Het hoort er als het ware bij, part of the deal!

Lijden & groei…

In onze moderne maatschappij is er weinig ruimte voor momenten van crisis. Weinig ruimte om eens ongelukkig te zijn. Alles moet immers steeds perfect & happy zijn. En uiteraard moet al deze perfectie de hele tijd gedeeld worden via social media. Ik vrees dat dit helaas een illusie is! Net zoals er geen dag kan zijn zonder een nacht, is welbevinden onlosmakend verbonden aan lijden.

“Enkel langs het pad van de nacht kan men de morgenschemering bereiken” — Kahlil Gibran

Het is mijn persoonlijke ervaring dat deze moeilijke periodes in je leven vaak springplanken zijn in je persoonlijk groeiproces. Laten we samen kijken hoe we "vast lopen” kunnen transformeren naar "groei"!

Achter het lijden, dat enorm veel vormen kan aannemen, schuilt vaak een diep verlangen. Iets dat aan je lijkt te trekken. Iets dat zegt “Het moet anders”! Maar wat moet er dan anders? Je job, je vrienden, je gevoel, je gedachte, je situatie, …? Soms komt dit verlangen niet uit jezelf, maar zijn het de omstandigheden die je dwingen. Ingrijpende gebeurtenissen, pech, crisis, medische aandoeningen, enz., kunnen ons als mens helemaal uit balans brengen. Maar misschien, schuilt hierin net de unieke kans tot groei & verandering!

Kijk maar eens naar je eigen verleden, zijn het niet de moeilijke momenten die je hebben doen groeien? Enkele voorbeelden: een relatie die stukloopt, blijkt achteraf ervoor gezorgd te hebben dat je onafhankelijker geworden bent. Een burn-out kan gezorgd hebben dat je meer aandacht hebt voor je “work-life balans”. Uiteraard is het vaak veel complexer dan deze voorbeelden, maar ik nodig je toch graag uit om hier even bij stil te staan! Ook ikzelf heb dergelijke moeilijke periodes meegemaakt. En zal ze ongetwijfeld nog tegenkomen!

Samen, van mens tot mens…

Wij mensen hebben verbinding nodig met anderen. Vaak zijn het vrienden of familie die steunpunten zijn in moeilijke periodes in ons leven. En soms is professionele hulp het begin van verandering!

Ik zou hier een opsomming kunnen geven van allerlei psychische problemen waarmee je bij mij terecht kan. Bewust kies ik ervoor om dit niet te doen. Ook ik probeer het ‘anders’ te doen. Ik geloof niet zo in etiketten plakken. Ja uiteraard zijn deze psychische problemen uitvoerig beschreven in de literatuur. Maar je bent heus meer dan je problemen! Hiermee wil ik absoluut niet ontkennen dat deze problemen er zijn! Maar wat doen dergelijke etiketten met een mens? Helpen ze je op weg naar verandering of staan ze misschien juist in de weg? Zijn ze misschien vooral houvast voor de hulpverlening? Vroeger was het “evidence based” dat de aarde plat was! Wat ooit aanzien werd als een dogma, is nu volledig achterhaald. Ik vertrek dus liever vanuit jouw uniek verhaal, jouw hulpvraag, jouw verlangen, jouw omschrijving, jouw taal!

Heb ik dan dé kant en klare oplossing voor jouw situatie? Absoluut niet! Dat zou enorm fijn zijn, maar het zou helaas niet werken. Wel wil ik me engageren om samen op pad te gaan om je proces te begeleiden. Samen zorgen dat je een antwoord vindt op je hulpvraag. Therapie is voor mij niet iets wat je krijgt of ondergaat. Therapie is iets wat we samen vorm gaan geven. Als iedere mens uniek is, zal ook iedere therapie uniek moeten zijn.

Dit voorgaande wordt mooi omschreven vanuit mijn opleiding:

“Een therapeut in de Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.”

De kracht van de relatie is iets waar ik zeer sterk in geloof! De relatie tussen cliënt en therapeut is van essentieel belang. Dit is de basis waarop we gaan werken. Ik sta erop dat je in mijn praktijk niet alleen het gevoel hebt dat je bij een therapeut zit. Maar ook tegenover een mens zit.

Transpersoonlijk, de zin van het lijden? …

Dan is er nog een belangrijk stuk dat verbonden is met ons mens-zijn, nl. zingeving, spiritualiteit, geloof, enz... Iets wat ze in de psychologie "transpersoonlijk" noemen, datgene wat de persoon overstijgt. Hierin vind je een andere passie van mij, de fascinatie van wat dergelijke zaken met een mens doen. Dit laat me al geruime tijd niet meer los. Als we in de donkere nacht van de ziel zitten, wat biedt ons dan houvast!? Wat maakt dat we hoop vinden in de miserie? Welke haak grijpen we vast als de situatie uitzichtloos lijkt? Als het lijden zinloos gepercipieerd wordt, is het herstel vaak moeilijk. Maar als we er daarentegen zin kunnen aan geven, krijgt alles een andere dimensie. Indien gewenst kan dit aspect van het leven zeker meegenomen worden in de therapie. Uiteraard met respect voor ieders overtuiging, cultuur, geloof & ongeloof.

Neem contact op

Laat ons jouw naam en mailadres achter en wij nemen contact op met jou.

Je gegevens worden verwerkt conform het privacy beleid van Yves Van der Auwera | Praktijk voor Psychotherapie.

Adres


Stationsstraat 59, 3590 Diepenbeek - BE

Telefoon


+32 (0) 465 00 23 06